Natrysk plazmowy -proces i jego zastosowania

Natrysk plazmowy -proces i jego zastosowania

Pokrywanie za pomocą plazmy pozwala na stworzenie mocniejszej i gęstszej warstwy pokrycia. Sam proces jest stosunkowo skomplikowany, jednak efekty końcowe dają znakomite rezultaty w porównaniu do innych technik, dzięki czemu ta technologia staję jest bardzo popularna.

Czym jest pokrywanie za pomocą plazmy?

Natrysk plazmowy to proces rozpylania stopionego materiału (proszku) na podłoże. Po rozpyleniu, produkt jest gwałtownie schładzany, dzięki czemu na jego powierzchni tworzy skrystalizowana warstwa. Proces ten może być dostosowany do wymogów Iipotrzeb klienta.

Jak działa proces pokrywania za pomocą plazmy?
W pokrywaniu PACVD wykorzystywany jest proces rozpylania katodowego w próżni na podłoża zimne lub rozgrzane do 200-500°C, dzięki czemu warstwa naniesiona na produkt jest bardzo cienka, a zarazem wytrzymała i mocno przytwierdzona do podłoża.

https://www.poeton.co.uk/treatments

Pokrywanie plazmowe wymaga dokładnego oczyszczenia powierzchni, wysokiej jakości próżni i zapewnienia odopwiedniej atmosfery gazowej.

Zastosowania pokryć plazmowych

Dzięki swej wszechstronnosci, pokrycia za pomocą plazmy mogą być wykorzystywane w szerokim wachlarzu zastosowań. Pokrycia te mogą zawierać czyste metale, ceramikę, karbidy, stopy metali, natomiast zastosowane mogą byc w aeronautyce, sprzętach godpodarstwa domowego czy biomedyce. Wykorzystywane są do tworzenia biozgodnych pokryć dentystycznych implantów, wyspecjalizowanych barier termoizolacyjnych czy pokryć pierścieni tłokowych.

Zalet pokryć plazmowych
Pomimo potrzeby użycia wyspecjalizowanego i drogiego sprzętu, natrysk plazmowy ma wiele zalet, m.in. termoizolację, przewodnictwo elektryczne, jak równiez tworzą znakomitą ochronę przed ścieraniem i korozją.
Dodatkowymi zaletami tej techniki są:

-szeroki wachlarz powierzchni, jakie mogą być pokrywane z użyciem tej technologii;

-różnorodność materiałów wykorzystywanych do tworzenia warstw pokrywających,

-możliwość użycia cząsteczek o wielkości 5-100µm pozwala na  bardzo szeroki zakres zastosowania.